Mentor-Valor NPI研发生产制造软件

业务简介


公司希望在强大市场竞争环境下,经受住考验,并不断发展壮大。并且随着我们勤奋的工作,完美的售后 服务,给客户提供最有价值、提高生产力与缩减成本的方案。深圳亿迪爱


联系方式

地址:深圳市福田区中康路奥士达大厦B座B404室

Tel: +86-755-830 53765
Fax: +86-755-613 96085
Email:tonyzhou@edatc.com
Tech-support : Rogerhua@edatc.com